ELASTOLITH soutez formular - ELASTOLITH

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ O KARTONY LUXUSNÍHO VÍNA

.

Pravidla soutěže Elastolith & víno

1. Výhry
1.1. Karton luxusních vín získá majitel fotografie (příp. fotografií), která zvítězí v dané kategorii
v hlasování poroty složené z architektů a projektantů.

1.kategorie – realizace produktů Exclusive 240x71mm
2.kategorie – realizace produktů Exteriér 240x71mm
3.kategorie – realizace produktů Exteriér 210x50mm a Interiér 210x50mm

1.2.Láhev luxusního vína získá každý (vyjma prvních cen, Ti obdrží karton) majitel fotografie (příp. fotografií), která po určení porotou složenou z architektů a projektantů, bude zařazena do soutěže a popřípadě umístěna do prestižních fotogalerií na webu.

1.3.Organizátor si vymiňuje právo fotografie, které nebudou pro svoji kvalitu, obsah nebo jiné důvody (např. záběry,
které jsou v rozporu s dobrými mravy) splňovat podmínky soutěže, ze soutěžního seznamu vyřadit.

2. Organizátor
Votrubec s.r.o., oficiální distributor Elastolith do České republiky, se sídlem Na Neklance 904/26,
150 00 Praha 5, IČ:25200704

3. Příspěvky do soutěže
3.1. Do soutěže budou zařazeny fotografie splňující podmínku realizace Elastolith.

3.2. Pro účast v soutěži je nutné zaslat fotografie nejpozději do 31.1.2016 přes náš soutěžní formulář.

3.3. Soutěžící může soutěžit s více fotografiemi, výhra je předávána za osobu.

3.4. K fotografii musí být vyplněn název produktu a místo realizace které jsou reálné.

3.5. Soutěžící budou kontaktováni e-mailem, ze kterého byla zaslána soutěžní fotografie. Organizátor soutěže zašle získanou výhru na adresu, kterou soutěžící zadá při registraci fotografie do soutěže v našem soutěžním formuláři.

4. Zasílání fotografií do soutěže
4.1. Zasláním fotografie do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

4.2. Zasláním fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoliv osoby nebo jakákoliv jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoliv nároků nebo věcného břemene.

4.3. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení a připomínky organizátorovi a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterými nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho zaslanou fotografií.

4.4. Zasláním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.


SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ

KONTAKTNÍ ÚDAJE SOUTĚŽÍCÍHO............................................................* tyto údaje je nutné vyplnit
Souhlasím se soutěžními podmínkami


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky